Dokumenty
Foto
e-img-2266 e-img-2968 e-img-3179 e-img-2995
Reklama

V sobotu  19.07.2014 sa v Bzinách začalo s rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu symbolickými aktmi – poklopaním základného kameňa, ktorý vykonal starosta obce Bziny a slávnostným výkopom, ktorý spoločne zrealizovali PhDr. Ján Beňuš starosta obce Bziny, Jacek Lipowiecki tajomník starostu obce Wilkowice a Taras Dobrivskyi starosta obce Boyarka.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili nielen občania Bzín, ale aj občania z partnerskej obce Wilkowice.

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu sa realizuje v rámci projektu: Tradície bez hraníc – poľsko – slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Celkové spoločné náklady projektu sú 1 584585,54 €, z čoho náklady na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu v Bzinách predstavujú 829 165, 54 €. V partnerskej obci Wilkowice výška investície na modernizáciu bývalého kina Promyk predstavuje 755 420 €.

Na pozvanie starostu obce Bziny a OŠK Bziny zavítal v dňoch od 17.07 do 20.07.2014 do našej obce futbalový tím Veterán Boyarka z partnerskej obce Boyarka, ktorý sa zúčastnil 22.ročníka Memoriálu Jána Beňuša st. Kapitánom tohto tímu je samotný starosta obce Boyarka Taras Dobrivskyi.

Prvá cesta futbalistov  po príchode do Bzín smerovala na futbalový štadión, kde si aj po náročnej a dlhej ceste zatrénovali. Po náročnom tréningu využili možnosť zregenerovať svoje sily v Aqua relaxe Dolný Kubín.

Piatok využili na spoznanie regiónu Oravy. Dopoludnia absolvovali plavbu loďou po Oravskej priehrade, navštívili Slanický ostrov umenia, kde sú lokalizované stále expozície ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Potom nasledovala  prehliadka Dolného Kubína. Popoludní navštívili výraznú dominantu   oravského regiónu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska Oravský hrad. Po prehliadke hradu zavítali do pivovaru pod hradom, kde mali možnosť vidieť ako sa vyrába pivo Kastelán.

V sobotu dopoludnia sa  pripravovali na futbalový turnaj. Ich svedomitá príprava sa odzrkadlila aj na konečnom výsledku, pretože v 22.ročníku Memoriálu Jána Beňuša st. obsadili prvé miesto.

Po skončení turnaja sa zúčastnili posedenia, na ktorom si starostovia partnerských obcí pripomenuli 1.výročie podpisu zmluvy o partnerskej spolupráci medzi obcou Bziny a obcou Boyarka. V nedeľu ráno sa  hneď po raňajkách rozlúčili a odcestovali domov.

Na futbalovom štadióne OŠK Bziny sa v krásnu slnečnú sobotu 19.07.2014  uskutočnil  už 22. Ročník Memoriálu Jána Beňuša staršieho. Hlavnými organizátormi turnaja boli Obecný úrad Bziny, OŠK Bziny, OZ Chuť ŽIŤ.

Futbalového turnaja sa okrem domáceho tímu OŠK Bziny zúčastnili nasledovné tímy: Veterán Boyarka z Ukrajiny, GLSK Wilkowice  z Poľka, Orly Zaolzia z  Českej republiky.

Prvenstvo z 22.ročníka Memoriálu Jána Beňuša st. si odniesol futbalový tím Veterán Boyarka, ktorý sa turnaju zúčastnil po prvý krát. Druhé miesto obsadil tím Orly Zaozlia , na treťom mieste sa umiestnil domáci tím OŠK Bziny a štvrté miesto patrilo GLSK Wilkowice.

Naše úprimné poďakovanie patrí  rozhodcom, všetkým  organizátorom turnaja a aj tým, ktorí sa finančne a materiálne podieľali na organizovaní turnaja.

Dňa 5. Júla 2014 Občianske združenie Chuť Žiť bolo prizvané k spolupráci v obci Pucov na organizovaní 8. ročníka Hokejového festivalu. Aktivisti občianskeho združenia s veľkým nadšením pomáhali pri organizovaní rôznych hier a súťaží. Za čo im patrí veľké poďakovanie. Predovšetkým by som chcela poďakovať Mgr. Martine Daniškovej ako hlavnej animátorke, ktorá si pre deti pripravila veľmi veľa zaujímavých športových a úsmevných hier. Tiež  Kataríne Povalovej, ktorá sa podieľala na zabezpečení rôznych športových potrieb zo Základnej školy Pucov, ktoré sa nám zišli pri rôznych hrách. Ďalej by som chcela poďakovať Filipovi Pohovejovi, ktorý si pripravil zaujímavý program so svojím štvornohým kamarátom – psíkom. Samozrejme poďakovanie patrí aj ostatným dievčatám, ktoré sa podieľali na danej akcii.

V závere by som chcela zdôrazniť, že  netreba zabúdať ani na hlavných aktérov OZ Chuť Žiť, predsedníčku Mgr. Marianu Beňušovú a jej zástupcu PhDr. Jána Beňuša, ktorí poskytli materiálnu pomoc zo svojho občianskeho združenia, ako aj odbornú a metodickú podporu, čím ukázali svoju veľkorysosť a ochotu podporiť dobré veci. Za čo im patrí veľa vďaka.

V sobotu 13.07.2013 sa v obci Bziny opäť konala hasičská súťaž, tento krát s netradičnou súťažnou disciplínou a s novým názvom (NE)NÁROČNÁ HASIČINA. Súťaž organizoval Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obecný úrad Bziny a nezisková organizácia Chuť žiť.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: muži a ženy. Súťaže sa zúčastnilo 10 hasičských družstiev. Nechýbali ani hasiči z poľských Wilkowíc. Na začiatku súťaže si členovia súťažného družstva vyžrebovali pozície (kôš, sanie, útočné vedenie B, rozdeľovač, ľavý útok a pravý útok), na ktorých vykonávali požiarny útok (okrem strojníka). Zároveň si súťažné družstvo určilo troch (ženy jedného) „zranených“ členov, ktorých pomocou nosidiel prenášali na určené miesto. Náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku bolo uložené do hasičského prívesného vozíka. Štyria (ženy šiesti) členovia súťažného družstva poprenášali určených „zranených“ po vyznačenej dráhe a až potom vykonali požiarny útok, avšak na pozíciách, ktoré si na začiatku plnenia disciplíny vyžrebovali. Ďalej ľubovoľným spôsobom vytvorili dopravné vedenie, útočné prúdy a nastriekali vodu do obidvoch terčov. Súťažná disciplína bola ukončená po zhodení obidvoch terčov. Súťažilo sa v dvoch kolách.

Víťazmi sa stali hasiči z Tvrdošína a hasičky z Liptovskej Lúžnej. Naši hasiči obsadili tretie miesto a hasičky skončili tiež tretie. Celou súťažou nás sprevádzal skvelý moderátor Miloš. Počas súťaže bolo pre všetkých súťažiacich a tých, ktorí sa starali o priebeh súťaže pripravené občerstvenie a guláš. Celkovo bolo rozdaných cca 200 porcií.

Vianočný  stolnotenisový turnaj

Dňa 28. decembra 2012 sa v sále Kultúrneho domu v Bzinách, uskutočnil už tradičný Vianočný stolnotenisový  turnaj. Zúčastnilo sa ho 22 súťažiacich.

Úroveň hry viacerých účastníkov turnaja potvrdila, že stolný tenis je stále populárny šport.  Zápasy prebiehali pri štyroch hracích stoloch. Všetky hry boli ozdobou turnaja.

Hralo sa v štyroch skupinách, z toho v dvoch skupinách bolo po 6 hráčov a v ďalších dvoch skupinách po 5 hráčov.

Z každej skupiny dvojhier postúpili štyria najlepší hráči a ďalej sa hralo vyraďovacím systémom. Také isté pravidlá boli aj v skupine štvorhier.

V stretnutí dvojhier bolo nasledovné  poradie:    V stretnutí štvorhier bolo nasledovné  poradie:

1. miesto – Gitka Brtošová                                        1.miesto – Ján Veselovský a Marek Duraj

2. miesto – Peter Beňuš                                            2. miesto – Gitka Brtošová a Jozef Duraj

3. miesto – Mário Solár                                              3. miesto – Peter Beňuš a Mário Solár

Výhercom srdečne gratulujeme!

Na záver  sa starosta obce PhDr. Ján Beňuš  poďakoval všetkým organizátorom za úspešný priebeh turnaja. Všetkým zúčastneným poprial hodne zdravia, spokojnosti, životných a športových úspechov v roku 2013.

A my dodávame, že už teraz sa tešíme na ďalší Vianočný stolnotenisový turnaj.

 

 

6.ročník prechodu Bzinským chotárom

Nadšenci turistiky i tí, ktorí chceli niečo urobiť pre svoje zdravie sa zúčastnili 29. 12. 2012 na 6. ročníku prechodu Bzinským chotárom, ktoré organizoval Obecný úrad Bziny spolu s OZ Chuť ŽIŤ.

Starší, mladší, mládež i deti sa o 10:00 hod. zišli pred kultúrnym domom a po prezentácii a privítaní starostom obce p. Beňušom sa všetci cca 114-ti zúčastnení pohli vpred po trase – Čerťaž, Ohrad, ponad Máčkovú a Medziháje. Tu bola zastávka kde si mohli opiecť slaninku, ohriať sa zvonku (a tí starší i zvnútra), porozprávať, zaspievať, povoziť na koníkovi a spolu zabaviť.

 

5. ročník Memoriálu Floriána Kozáka

Začiatok šachového turnaja slávnostne otvoril starosta obce PhDr. Ján Beňuš spolu s dcérou p.Kozáka, RNDr. Máriou Varmusovou, ktorá sa poďakovala obci a hráčom za prejavenú úctu otcovi – za usporiadanie 5. ročníka.
Turnaja sa zúčastnilo 11 amatérskych šachistov, pričom vekové rozhranie hráčov bolo od 17 do 60 rokov.
Turnaj má svojich obľúbencov nielen v obci, ale aj mimo nej. Šachový turnaj prebiehal podľa vopred stanovených pravidiel a jeho účastníci boli dobre pripravení, o čom svedčia aj ich športové výkony. Súťažiaci boli odmenení diplomom a malou finančnou odmenou.
Umiestnenie:
1. miesto – Alojz Konfala
2. miesto – Vladimír Salva
3. miesto - Ing. Martin Laurinčík

Srdečne gratulujeme!

Poďakovanie patrí starostovi obce a OZ Chuť ŽIŤ za poskytnutie cien a všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na  priebehu turnaja.

9.ročník Bzinského plesu

Dobrá nálada a veselá  zábava opäť dominovali Bzinského plesu. V poradí už  9. ročník plesu otvoril svojím príhovorom a spoločným prípitkom starosta obce PhDr. Ján Beňuš. Potom už nasledoval prvý  – starostovský tanec, ktorý predstavoval úvod skvelej tanečnej zábavy za hudobného doprovodu DJ Kozáka.
Súčasťou plesu bol aj kultúrny program v podobe zmesi ľudových piesní, ktoré na želanie hostí hral Ľudko Svetlošák z Klina spolu so svojím zaťom. Vytváral dobrú náladu nielen počas plánovaného programu, ale vo vestibule sály s ním hostia spievali do skorého rána. Takže aj touto formou mu vyslovujeme veľké ĎAKUJEME. Ani tentoraz nechýbala tombola pre každého účastníci plesu. Dokonca niektorí šťastlivci si odniesli ceny dve. Špeciálnou cenou bola vstupenka na jubilejný 10. ročník Bzinského plesu. Každý pár dostal okrem toho na pamiatku spoločnú fotografiu, ktorú zabezpečil po technickej stránke náš spoluobčan Miloš Grznár.
Tanečný parket bol zaplnený účastníkmi plesu rôznych vekových kategórií až do bieleho rána. Čo je myslené doslovne, pretože pár plesajúcich hostí odchádzalo z plesu rovno do práce:-)
Takže čo dodať na záver? Ďakujeme starostovi, hosťom, všetkým organizátorom, našim kuchárkam za vynikajúce jedlo, obsluhe… a už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník

 

 

Halový  turnaj o Pohár starostu obce Bziny

Dňa 2.2.2013 sa odohral v hale SOU Dolný Kubín- Kňažia turnaj o Pohár starostu obce Bziny 2013. OŠK Bziny ako organizujúci klub spolu s OZ Chuť ŽIŤ sa v tomto roku rozhodol usporiadať turnaj za účasti čisto ženského pohlavia. Po minulé roky to boli turnaje chlapčenské, a dievčatá tam bolo možné vidieť len v menšine. Tohtoročný turnaj ale možno označiť ako za premiérový a zároveň úspešný, pretože sa podarilo osloviť čisto ženské tímy, ktoré prijali pozvanie a na ihrisku sme videli behať len dievčatá. Zúčastnili sa ho registrované aj neregistrované kluby s neobmedzenou vekovou kategóriou. Sedem tímov, jedna skupina, 21 zápasov. FC Baník Horná Nitra, ŠK Martin Piškótky, TJ Tatran Oravské Veselé, Tatran Liptovský Mikuláš, ŠK Svätý Jur a dva tímy z domáceho klub OŠK Bziny. Mohli sme vidieť pekné prihrávky, akcie, góly, ale aj fauly a menšie zranenia, tak ako to k futbalu neodmysliteľne patrí. Favoritom bol každý, ale vyhrať mohol len jeden. Svoju kvalitu potvrdili všetky tímy, ale na prvé miesto si od začiatku svojou peknou hrou nárokovali kluby ŠK Martin Piškótky a FC Baník Horná Nitra a vybudovali si pred ostatnými rešpekt. Prvé miesto z turnaja si nakoniec odniesli Piškótky. Spestrením turnaja cez prestávku bola súťaž v žonglovaní (prvé miesto hráčka z FC Baník Horná Nitra) a súťaž v slalome (prvé miesto hráčka z klubu ŠK Martin Piškótky). Kluby si odniesli pekné ceny a diplomy. Ocenené boli aj: najlepšia hráčka turnaja, najlepšia strelkyňa a najlepšia brankárka.
Cieľom turnaja nebol len futbal ako hra, ale aj nové kontakty, priateľstvá, skúsenosti, aby sa verejnosť dozvedela, že ženský futbal naozaj existuje a nie je na škodu dievčatá v ňom podporovať, lebo niektoré majú naozaj talent, vzájomná podpora klubov, nové vzťahy a spolupráca s klubmi do budúcnosti.

 

Destký  fašiangový karneval 10.02.2013

Bola to kúzelná nedeľa, keď sa sála kultúrneho domu premenila na pestrofarebnú  miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Veď bol to predsa fašiangový karneval.
Karneval otvoril príhovorom starosta obce PhDr. Ján Beňuš. Z našich detí sa zrazu stali rôzne príšerky, dievčatá sa zmenili na čarodejnice alebo princezné, z chlapcov sa vykľuli piráti, rytieri, šmolkovia… Celkovo sa zišlo 49 nádherných masiek. Deti spievali a recitovali, maľovali svoje masky a súťažili.
Keďže všetky masky boli nádherné, tak boli odmenené rovnakou cenou, aby nebol nikto smutný. A aké to bolo prekvapenie, keď tu zrazu sa objavil medvedík s klokanom a šantili s deťmi do samého konca. No a keď sa vyšantili, vytancovali pomaly sa porozchádzali domov so svojimi rodičmi.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave karnevalu, Štefanovi Kováčikovi za hudobnú produkciu pesničiek a tiež vyslovujeme slová vďaky Ing. Majke Petrovičovej, ktorá pre deti vymyslela rôzne hry a súťaže.
Bolo to odpoludnie plné radosti,  spokojnosti a dobrej nálady. Všetko dobré a pekné má aj svoj koniec, a tak sme sa hoci neradi  museli rozlúčiť.

 

Medzinárodné  stretnutie

Dňa 07. 03. 2013 sa v zasadačke Obecného úradu Bziny uskutočnilo medzinárodné stretnutie medzi zástupcami obce BOYARKA , obce BZINY a OZ Chuť ŽIŤ. Na tomto stretnutí bol prerokovaní návrh dohody o spolupráci, pričom zúčastnené strany prejavili spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom a prínosnom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kontaktov medzi miestnymi spoločenstvami.

 

Návšteva partnerskej obce Privlaka

Miestne spoločenstvo v Privlake  (Chorvátsko)  pozvalo predstaviteľov obce Bziny a Wilkovice (Poľsko)   a OZ Chuť ŽIŤ na partnerskú návštevu. Intenčný list o spolupráci medzi partnermi bol podpísaný už v roku 2011. V ňom bol tiež prejavený záujem o rozvoj vzájomnej spolupráce a nadviazanie užších priateľských vzťahov.

Návšteva našej družobnej obce sa uskutočnila v dňoch 03. a 04. apríla 2013.

 

 

Bzinček na Oravskom hrade

Stáva sa už tradíciou, že deti z nášho folklórneho súboru Bzinček spríjemňujú svojim vystúpením  prehliadku Oravského hradu. Inak to nebolo ani tenokrát. Vo Veľkonočnú nedeľu – 31. 3. 2013 v čase od 11-tej hodiny dopoludnia predviedli všetkým sviatočným návštevníkom hradu svoje umenie a pekne odprezentovali všetko, čo pod vedením p. Petrovičovej a p. Mokošovej spolu nacvičili.

 

Turzove slávnosti  – otvorenie letnej sezóny na Oravskom hrade

Letnú sezónu na Oravskom hrade  v dňoch 27.04.2013 – 28.04.2013 otvoril  už XIII.ročník Turzovských slávností.

Ako býva zvykom rentu Turzovi odovzdali za obec Bziny členovia DFS Bzinček.

OZ Chuť ŽIŤ zabezpečilo odvoz súboru.

 

Deň  matiek 2013

Ani tento rok sa  deti zo Bzín nedali zahanbiť. Na deň matiek, ktorý pripadol na 12. mája pripravili pod vedením M. Petrovičovej, Mirky Mokošovej a F. Záhorovej krásne pásmo, zložené z piesní, tancov a modlitbičiek.

Na harmonike všetkým zahrali Norko Dulík, Klárka Dulíková  a Adelka Sobčáková,

Pri vystúpení detí  sa mnohým matkám tisli slzy do očí z nádhernej interpretácie známych ale i celkom nových piesní a básní. Aj najmenšie detičky sa aktívne zapojili do programu a ich mamičky mohli byť na ne právom hrdé.

Obecný úrad v Bzinách s OZ Chuť ŽIŤ zabezpečili pre všetky mamičky pohostenie a malý darček.

 

Folklórny deň Kubína

Pre deti z DFS Bzinček sa už stalo tradíciou, že sa zúčastňujú  na folklórnych dňoch mesta Dolný Kubín. Tento rok sa konal už 6. festival folklórnych súborov detí a dospelých. Hudobné podujatie sa uskutočnilo pri penzióne Koliba. Dňa 1. 6. 2013 v dopoludňajších hodinách predstavili pod vedením M. Petrovičovej a M. Mokošovej svoj nový program.

Vystúpenie DFS ocenil ďakovným listom aj primátor mesta Dolný Kubín.

 

Deň detí 2013

Medzinárodný deň  detí - deň, na ktorý sa každé dieťa teší!

Medzinárodný deň  detí vyšiel na sobotu, o to väčšiu radosť mali tí najmenší, ktorí svoj deň mohli stráviť s rodičmi a blízkymi počas celého víkendu. Aj pre deti zo Bzín obecný úrad a OZ Chuť ŽIŤ pripravili na tento deň pekný program. Tohoročným oslavám MDD síce počasie veľmi neprialo, a preto sa začiatok osláv presunul z plánovanej 15-tej hodiny na hodinu 16-tu. Tiež sa zmenilo aj miesto osláv a namiesto ihriska sa stretnutie s deťmi uskutočnilo pekne v teple a v suchu -  v kultúrnom dome. Oslavy však preto neboli o nič ukrátené.

Pre deti bolo pripravených množstvo športových súťaží,  občerstvenie, rôzne prekvapenia aj sladké odmeny. Všetky deti sa mohli do sýtosti vyšantiť, zašportovať si, zasúťažiť a zabaviť sa svojimi kamarátmi.

 

 

Dni Mesznej – XIII. ročník

 

Na základe pozvanie partnerskej obce Wilkowice sa zúčastnila delegácia OZ CHUŤ ŽIŤ osláv 300.výročia založenia Mesznej.

Starí páni odohrali v piatok 17.08. 2012 futbalový zápas so starými pánmi z Wilkowic. V sobotu 18. 08. 2012 sa naše volejbalové družstvo zúčastnilo turnaja vo volejbale, skončili na peknom 4. mieste.

Návštevy vo Wilkowiciach sa zúčastnili aj deti z detského folklórneho súboru Bzinček. Pre nich naši hostitelia pripravili bohatý program. Deti v sobotu dopoludnia navštívili mesto Bialsko – Biala, kde prešli historickú časť mesta, navštívili Múzeum tkáčstva a Zámok.

Popoludní pán starosta vystúpil so slávnostným príhovorom na otvorení XIII.ročníka – Dni Mesznej.

V kultúrnom programe pri príležitosti 300.rokov založenia Mesznej vystúpil folklórny súbor Bzinček. Po vystúpení sa deti zapojili do hier a súťaží, ktoré organizátori pripravili pre všetky deti, dokonca ich poľské deti naučili tancovať Krakowiaka.

Členovia OZ Chuť ŽIŤ nadviazali nové kontakty s členmi organizácií v Mesznej.

 

6..ročník hokejového festivalu Pucov

Hokejové legendy a súčasní  hráči domácich a zahraničných hokejových klubov navštívili dňa 24. júna o 12.00 obec Pucov, kde sa konal už 6. ročník hokejového festivalu. Okrem futbalových zápasov a športových podujatí bolo súčasťou programu  aj vystúpenie folklórnych súborov. Medzi  účinkujúcimi bol i detský folklórny súbor Bzinček.

. OZ CHUŤ ŽIŤ zabezpečilo dopravu súboru na toto vystúpenie.

 

Mrkvárske hody v Pribiši

Po celé stáročia hlavným zamestnaním obyvateľov Oravy bolo poľnohospodárstvo, spojené s chovom dobytka a pastierstvom. Z obilnín sa pestovala pšenica, raž, jačmeň a súraž – teda zmiešanina raži, pšenice a špaldy. Zo strukovín sa pestovala šošovica, hrach a bôb. Žili tu aj zruční remeselníci debnári, kováči.

O tomto živote si ľudia spievali množstvo piesní a niekoľko z nich zaspievali vo svojom vystúpení s názvom:,, A ja som z Oravy debnár,, aj deti z folklórneho súboru Bzinček na 2. Mrkvárskych hodoch v Pribiši, ktoré sa konali dňa 26.08.2012.

OZ CHUŤ ŽIŤ zabezpečilo dopravu súboru na toto vystúpenie.

 

 

Navštívili sme   partnerskú obec Wilkovice

V dňoch 5.10. – 6.10. 2012 sme navštívili partnerskú obec Wilkowice. Piatkový večer sa niesol v priateľskej atmosfére. Privítal nás zástupca starostu p. Alexander Adamiec. Po večeri nasledovala neformálna diskusia na rôzne témy.

V sobotu 6.10.2012 sme sa zúčastnili 6. ročníka Jesenných behov na Magurke. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách od najmenších detí až po starých pánov. Naša obec mala zastúpenie v troch kategóriách.

V kategórii dievčat r. 2000 – 2002, nás reprezentovala Erika Záhorová,

v kategórii dorasteniek Anna Záhorová,

v kategórii žien r. 1977 – 1996 Dominika Olíková, ktorá sa umiestnila na peknom 4. mieste a v celkovom poradí  žien na 6.mieste.

K výbornej atmosfére podujatia prispelo krásne počasie, dobrá organizácia a kultúrny program.

 

 

Október mesiac úcty k starším 2012

Obecný úrad v Bzinách a OZ Chuť ŽIŤ zorganizoval pri príležitosti Mesiaca úcty k starším stretnutie dôchodcov, ktoré sa konalo v nedeľu 28.10.2012. Dôchodcom sa prihovoril starosta obce PhDr. Ján Beňuš. V slávnostnom príhovore prirovnal krásu jesene k jeseni života, kedy je čas na spomínanie, zastavenie sa, je čas hovoriť, čas povedať prosté ľudské ďakujem. Pán starosta poprial dôchodcom pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Nech je pre nich jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie ich života….

Po príhovore pán starosta obdaroval dôchodkyne – kulinárky p. Pappovú, p. Adamcovú, p. Málikovú, p. B. Durajovú, p. M. Durajovú a p. Havčovú knižnou publikáciou Medzinárodné partnerstvá miest a obcí /v publikácii je prezentovaný projekt: Podpora cezhraničných kulinárskych tradícií a nachádzajú sa tu fotky uvedených kulinárok/

Potom nasledoval kultúrny program, ktorý si pre dôchodcov pripravili deti z folklórneho súboru Bzinček.

Pre všetkých prítomných bolo pripravené chutné občerstvenie.

 

 

Mikuláš 2012

Jedným z najkrajších sviatkov v roku je pre všetky deti sviatok sv. Mikuláša. Tento svätec je známy svojím zbožným životom, dobrotou, láskavosťou a štedrosťou. Tradíciou tohto krásneho dňa je obdarúvanie detí drobnými darčekmi – hlavne sladkosťami a ovocím. Je to predzvesť blížiacich sa najkrajších sviatkov – Vianoc.

 

Aj do obce zavítal 05.12.2012 sv. Mikuláš, ktorého sprevádzal roztomilý anjel. Spolu priniesli deťom kôš plný sladkostí. Deti ich privítali s nadšením. Sv. Mikuláš deti pozdravil a vyzval ich, aby mu zaspievali peknú pesničku alebo zarecitovali básničku. Všetkých, ktorí zarecitovali , zaspievali, pomodlili sa obdaroval balíčkom plným sladkostí. Nakoniec im pripomenul, aby nezabudli poslúchať svojich rodičov, starých rodičov a učiteľov a ponáhľal sa obdarovávať ďalšie dobré deti.

Takže, o rok, v tento čas,

príď Mikuláš ku nám zas !

 

Členovia OZ CHUŤ ŽIŤ boli spoluorganizátormi tejto akcie.

 

 

Uvítanie detí do života

V obci Bziny nezabúdajú na zázrak, akým je nový život. Každoročne organizujú podujatie, v ktorom privítajú do života bábätká, ktoré sa počas roka narodili. Obecný úrad v spolupráci s OZ Chuť ŽIŤ aj v roku 2012 uvítal deti do života. Uvítanie sa uskutočnilo 20.12.2013.

V roku 2012 pribudlo do veľkej rodiny našej obce 11 detí.

Slávnostným príhovorom sa im prihovoril starosta obce PhDr. Ján Beňuš a spolu so svojou zástupkyňou odovzdali rodičom finančný  príspevok a detičky potešili hračkou.

 

Slávnostnú chvíľu umocnili svojim vystúpením deti z folklórneho súboru Bzinček.

 

Rodičom prajeme vo veľkom, krásnom , ale aj zodpovednom poslaní  veľa úspechov, optimizmu a elánu, veľa zdravia a deťom šťastné  a krásne detstvo.

V nedeľu 22.07.2012 sa konal 5.ročník O POHÁR STAROSTU OBCE BZINY – STARÝCH PÁNOV. Turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá : OŠK Bziny, GLSK Wilkowice,Kňazi spišskej diecézy,Orly Zaolzia.
Výsledné poradie:
1. OŠK Bziny
2. Orly Zaolzia
3. GLSK Wilkowice
4. Kňazi spišskej diecézy

Najlepším hráčom turnaja sa stal Zbyczek Zawada.
Najlepší strelec turnaja bol Miroslav Lukačik.
Najlepším brankárom sa stal Ján Beňuš.

DHZ Bziny,  OcÚ Bziny  a OZ Chuť žiť zorganizovali dňa 22.07.2012 Hasičskú súťaž v požiarnom útoku. Súťažilo sa v kategórii muži a v kategórii ženy. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev.
Výsledky súťaže
Kategória ženy:
1. miesto: DHZ Bziny
Kategória muži:
1.miesto: DHZ Oravská Poruba
2.miesto: DHZ Bziny – muži
3.miesto: DHZ Bziny – mix
4.miesto: DHZ Vyšný Kubín
5.miesto: DHZ Kňažia
6.miesto: DHZ Pucov
7.miesto: OPS Wilkowice II.
8.miesto: DHZ Pokryváč
9.miesto: OPS Wilkowice I.

Poďakovanie patrí všetkým ,ktorí sa podieľali na organizovaní súťaže.

Dňa 21.07.2012 sa na futbalovom štadióne v Bzinách uskutočnil už 20.ročník Memoriálu Jána Beňuša staršieho – futbalového turnaja s medzinárodnou účasťou, ktorý organizoval OŠK Bziny v spolupráci s Obecným úradom Bziny, OZ Chuť žiť, Centrom voľného času – Domčekom.

Turnaj sa konal s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Turnaja sa zúčastnilo päť mužstiev: OŠK Bziny – chlapci, OŠK Bziny – dievčatá, GLSK Wilkowice, OFK Žaškov a TJ Družstevník Krivá.
I keď občas spŕchlo, dážď neubral na kvalite zápasov. O umiestnenia sa bojovalo až do posledného zápasu.

Výsledné poradie:
1.miesto: TJ Družstevník Krivá
2.miesto: GLSK Wilkowice
3.miesto: OŠK Bziny – dievčatá
4.miesto: OŠK Bziny – chlapci
5.miesto: OFK Žaškov

Najlepším hráčom turnaja sa stal Samuel Suľa.
Najlepším strelcom turnaja bol Rafal Haczek
Najlepším brankárom turnaja, vlastne brankárkou sa stala Lucia Gállová.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu turnaja.

V sobotu 14.7.2012 sa na futbalovom ihrisku na Bzinách uskutočnil v spolupráci Farského úradu v Kňažej a obce Bziny a OZ Chuť žiť  2. ročník futbalového turnaja. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – mladší a starší. V mladšej kategórii sa predstavilo 5 tímov, kde po vzájomných zápasoch 1. miesto vyhral tím FC Durajovci, druhé skončili Bziny a na treťom mieste sa umiestnili chlapci z Pucova.

Staršej kategórie sa zúčastnilo 7 tímov. Hralo sa v dvoch skupinách z ktorých postúpili 2 najlepšie tímy do semifinále. V prvom semifinále si to proti sebe rozdali tím Jedna 0 a tím MTTA. Nakoniec sa z postupu do finále tešili MTTA, ktorí vyhrali na penalty 2:1. V druhom semifinále sa stretli tímy Bziny a K7, kde sa taktiež rozhodlo až po penaltách, kde Bziny vyhrali 2:0. V boji o tretie miesto medzi Jedna 0 a K7 sa zápas skončil nerozhodne 1:1 a po penaltách mali viac šťastia hráči z tímu K7 a získali tak 3. miesto na turnaji. Vo finále nakoniec s prehľadom vyhrali Bziny nad tímom MTTA 5:3 a vybojovali si tak 1. miesto