Keďže Občianske združenie podporuje rozvoj športových a kultúrnych aktivít. Je organizátorom Memoriálu Jána Beňuša. st, ktorý vznikol pred 20 rokmi, ako vzdanie vďaky zakladateľovi športového klubu na Bzinách. V roku 2012 sa bude konať už 20 ročník Memoriálu Jána Beňuša st. so zahraničnou účasťou. Zúčastnia sa ho tímy žiakov a starých pánov  z partnerských  obcí Wilkowice – Poľsko, Krásná – Česká republika, Privlaka – Chorvátsko , Bziny – Slovenská republika.

Celkový cieľ projektu je podporiť cezhraničnú spoluprácu  formou športovo-kultúrnych aktivít. Propagovať miestne iniciatívy a rozširovať cezhraničné kontakty v EÚ a mimo nej. Občianske združenie zorganizuje 20.ročník Memoriálu Jána Beňuša st., ktorého cieľom bude:

  •  zapojiť  mládež a obyvateľov obce, regiónu  a partnerských obcí do športovej činnosti
  • uskutočniť osvetu a tým podporiť šport  a kultúru ako žiaduci druh zábavy a efektívny prostriedok na využívanie voľného času