OZ má podpísanú dohodu o spolupráci :

-          s obcou Bziny SK,

-          s obcou  Wilkowice PL,

-          s obcou Krásná CZ

-          s  obcou Privlaka  Chorvátsko

-          s mikroregiónom Oravská vrchovina

 

OZ spolupracuje s obcou Bziny na organizovaní nasledovných akcií:

Pre malých a veľkých  občanov v obci Bziny v spolupráci s obecným úradom organizovalo 2 roky kurz anglického jazyka – pre začiatočníkov a pokročilých.  Dva  krát do týždňa sa stretávali občania obce na hodinách anglického jazyka. Kurz mali občania bezplatne, zabezpečené mali  zdarma aj učebnice.

  • V roku 2012 sa konal  už 5. ročník Prechodu  Bzinským  chotárom
  • Deň matiek sa organizuje v obci Bziny každý rok v druhú májovú nedeľu. Predsedníčka OZ p. Beňušová každoročne pomáha s prípravou  tohto podujatia.
  • Deň detí – popoludnie hier a zábavy  pre všetky deti z obce Bziny
  •  Pri príležitosti mesiaca  úcty k starším – stretnutie seniorov , pre ktorých je pripravený kultúrny program a chutné občerstvenie a malá pozornosť.
  • Sv Mikuláš
  • Športové podujatia : Turnaj o pohár starostu obce Bziny, Memoriál  J.Beňuša  staršieho
  • OZ  podporuje činnosť  detského folklórneho súboru  Bzinček – nadviazala sa spolupráca s Oravským hradom – pravidelne súbor vystupuje na podujatiach Vianoce na  Oravskom hrade, Veľká noc na Oravskom hrade…