Dokumenty
Foto
e-img-2970 p1020227 e-img-644 e-img-2727
Reklama

Dňa 5. Júla 2014 Občianske združenie Chuť Žiť bolo prizvané k spolupráci v obci Pucov na organizovaní 8. ročníka Hokejového festivalu. Aktivisti občianskeho združenia s veľkým nadšením pomáhali pri organizovaní rôznych hier a súťaží. Za čo im patrí veľké poďakovanie. Predovšetkým by som chcela poďakovať Mgr. Martine Daniškovej ako hlavnej animátorke, ktorá si pre deti pripravila veľmi veľa zaujímavých športových a úsmevných hier. Tiež  Kataríne Povalovej, ktorá sa podieľala na zabezpečení rôznych športových potrieb zo Základnej školy Pucov, ktoré sa nám zišli pri rôznych hrách. Ďalej by som chcela poďakovať Filipovi Pohovejovi, ktorý si pripravil zaujímavý program so svojím štvornohým kamarátom – psíkom. Samozrejme poďakovanie patrí aj ostatným dievčatám, ktoré sa podieľali na danej akcii.

V závere by som chcela zdôrazniť, že  netreba zabúdať ani na hlavných aktérov OZ Chuť Žiť, predsedníčku Mgr. Marianu Beňušovú a jej zástupcu PhDr. Jána Beňuša, ktorí poskytli materiálnu pomoc zo svojho občianskeho združenia, ako aj odbornú a metodickú podporu, čím ukázali svoju veľkorysosť a ochotu podporiť dobré veci. Za čo im patrí veľa vďaka.

Komentáre