Dokumenty
Foto
e-img-2405 e-img-3063 e-img-2258 e-img-646
Reklama

Nezařazené

V sobotu  19.07.2014 sa v Bzinách začalo s rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu symbolickými aktmi – poklopaním základného kameňa, ktorý vykonal starosta obce Bziny a slávnostným výkopom, ktorý spoločne zrealizovali PhDr. Ján Beňuš starosta obce Bziny, Jacek Lipowiecki tajomník starostu obce Wilkowice a Taras Dobrivskyi starosta obce Boyarka.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili nielen občania Bzín, ale aj občania z partnerskej obce Wilkowice.

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu sa realizuje v rámci projektu: Tradície bez hraníc – poľsko – slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Celkové spoločné náklady projektu sú 1 584585,54 €, z čoho náklady na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu v Bzinách predstavujú 829 165, 54 €. V partnerskej obci Wilkowice výška investície na modernizáciu bývalého kina Promyk predstavuje 755 420 €.

Na pozvanie starostu obce Bziny a OŠK Bziny zavítal v dňoch od 17.07 do 20.07.2014 do našej obce futbalový tím Veterán Boyarka z partnerskej obce Boyarka, ktorý sa zúčastnil 22.ročníka Memoriálu Jána Beňuša st. Kapitánom tohto tímu je samotný starosta obce Boyarka Taras Dobrivskyi.

Prvá cesta futbalistov  po príchode do Bzín smerovala na futbalový štadión, kde si aj po náročnej a dlhej ceste zatrénovali. Po náročnom tréningu využili možnosť zregenerovať svoje sily v Aqua relaxe Dolný Kubín.

Piatok využili na spoznanie regiónu Oravy. Dopoludnia absolvovali plavbu loďou po Oravskej priehrade, navštívili Slanický ostrov umenia, kde sú lokalizované stále expozície ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Potom nasledovala  prehliadka Dolného Kubína. Popoludní navštívili výraznú dominantu   oravského regiónu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska Oravský hrad. Po prehliadke hradu zavítali do pivovaru pod hradom, kde mali možnosť vidieť ako sa vyrába pivo Kastelán.

V sobotu dopoludnia sa  pripravovali na futbalový turnaj. Ich svedomitá príprava sa odzrkadlila aj na konečnom výsledku, pretože v 22.ročníku Memoriálu Jána Beňuša st. obsadili prvé miesto.

Po skončení turnaja sa zúčastnili posedenia, na ktorom si starostovia partnerských obcí pripomenuli 1.výročie podpisu zmluvy o partnerskej spolupráci medzi obcou Bziny a obcou Boyarka. V nedeľu ráno sa  hneď po raňajkách rozlúčili a odcestovali domov.

Na futbalovom štadióne OŠK Bziny sa v krásnu slnečnú sobotu 19.07.2014  uskutočnil  už 22. Ročník Memoriálu Jána Beňuša staršieho. Hlavnými organizátormi turnaja boli Obecný úrad Bziny, OŠK Bziny, OZ Chuť ŽIŤ.

Futbalového turnaja sa okrem domáceho tímu OŠK Bziny zúčastnili nasledovné tímy: Veterán Boyarka z Ukrajiny, GLSK Wilkowice  z Poľka, Orly Zaolzia z  Českej republiky.

Prvenstvo z 22.ročníka Memoriálu Jána Beňuša st. si odniesol futbalový tím Veterán Boyarka, ktorý sa turnaju zúčastnil po prvý krát. Druhé miesto obsadil tím Orly Zaozlia , na treťom mieste sa umiestnil domáci tím OŠK Bziny a štvrté miesto patrilo GLSK Wilkowice.

Naše úprimné poďakovanie patrí  rozhodcom, všetkým  organizátorom turnaja a aj tým, ktorí sa finančne a materiálne podieľali na organizovaní turnaja.

Dňa 5. Júla 2014 Občianske združenie Chuť Žiť bolo prizvané k spolupráci v obci Pucov na organizovaní 8. ročníka Hokejového festivalu. Aktivisti občianskeho združenia s veľkým nadšením pomáhali pri organizovaní rôznych hier a súťaží. Za čo im patrí veľké poďakovanie. Predovšetkým by som chcela poďakovať Mgr. Martine Daniškovej ako hlavnej animátorke, ktorá si pre deti pripravila veľmi veľa zaujímavých športových a úsmevných hier. Tiež  Kataríne Povalovej, ktorá sa podieľala na zabezpečení rôznych športových potrieb zo Základnej školy Pucov, ktoré sa nám zišli pri rôznych hrách. Ďalej by som chcela poďakovať Filipovi Pohovejovi, ktorý si pripravil zaujímavý program so svojím štvornohým kamarátom – psíkom. Samozrejme poďakovanie patrí aj ostatným dievčatám, ktoré sa podieľali na danej akcii.

V závere by som chcela zdôrazniť, že  netreba zabúdať ani na hlavných aktérov OZ Chuť Žiť, predsedníčku Mgr. Marianu Beňušovú a jej zástupcu PhDr. Jána Beňuša, ktorí poskytli materiálnu pomoc zo svojho občianskeho združenia, ako aj odbornú a metodickú podporu, čím ukázali svoju veľkorysosť a ochotu podporiť dobré veci. Za čo im patrí veľa vďaka.