OZ CHUŤ ŽIŤ zriadilo v spolupráci s Obecným úradom v Bzinách  Poradenské centrum, ktoré zabezpečuje právnu, psychologickú, sociálnu a pedagogickú pomoc obyvateľom obce.

 

Bezplatne poskytuje:

-         zabezpečenie právnej, psychologickej, sociálnej, pedagogickej pomoci

-         pomoc pri riešení bývania v krízovej situácii

-         pomoc pri spísaní rôznych písomností ( žiadosti, odvolania, dohody,…)

-         pomoc a odborné poradenstvo obetiam domáceho násilia

 

 

 

adresa : Obecný úrad, Brezovecká 96/8, 026 01 Bziny

tel. číslo: 0911934754

e-mail: miriammokosova@gmail.com