Projekty 2014

AUGUST

OTÁZKY POSKYTOVANIA A KVALITY SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANY, REINTEGRAČNEJ A PROFYLAXNEJ POMOCI OBETIAM RADIKALIZÁCIE A NÁSILNEJ KRIMINALITY (PROFYLAXIA, KONFERENCIA, VÝSKUMNO-ODBORNÁ ŠTÚDIA) – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – 19 214 eur

JÚN

PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2020 ŽIADOSŤ O DOTÁCIU PROGRAM PRIORITY VÝZVA Č. Priority – štrukturovaný dialóg 2014 – Ministerstvo školstva, vedy a výskumu – 13 200 eur

MÁJ

Aj hasiči majú svoju súťaž – Slovenská nadácia Pontis = 2 752,50 €

Dajme šancu kvalitnému sociálnemu poradenstvu na komunitnej úrovni – Slovenská nadácia Pontis = 4 254 €

Byť zdravý a fit to nie je len seniorsky hit – Tatra Banka zamestnanecký program = 1 294 €

APRÍL

Nech sa netúlajú –   COOP Jednota  =  1 500 €
Naučme sa všetko o bezpečnosti v cestnej premávke – KIA Motors   =  3 000 €
ART AID  -  INTENDA  = 1 800 €
Každý z nás raz môže mat rád človeka, na ktorom nikto iný nič zaujímavé nevidí – ORANGE NADÁCIA    =  200 €
Vybudovanie turisticko-náučných chodníkov v obci Bziny spojených so zveľaďovaním a budovaním zelenej infraštruktúry   – PONTIS = 5 322 €
Naučme deti všetko o dopravných situáciach – „ZLEPŠIME  SPOLOČNE  SLOVENSKO“ = 5 200€
Schválené projekty 2014:
Gratulujeme! Vaša žiadosť o príspevok pre projekt Byť zdravý a fit to nie je len seniorsky hit v grantovom programe Zamestnanecký program Dobré srdce 2014 bola schválená a Vami vybranej organizácii, resp. jednotlivcovi bude prispené sumou 500,00 €.
Schválené projekty 2013: 

Solidarita patrí k Vianociam   = Orange nadácia = 250 €

Občianske združenie Chuť žiť v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava v rámci  charitatívneho programu Nadácie Orange – Darujte Vianoce 2013 pripravilo úspešný projekt „Solidarita a medziľudská podpora patria k Vianociam, podporme ich“.

S finančnou podporou Nadácie Orange  a v spolupráci s obcou Bziny bolo v rámci tohto projektu sprostredkované radostnejšie prežitie vianočných sviatkov našich spoluobčanov.

Vo vybranej skupine bolo 20 viacdetných rodín a 33 osamelo žijúcich dôchodcov, ktorí boli obdarovaní darčekovými balíčkami.

Sme radi, že sa aj touto formou podarilo spríjemniť sviatky Vianoc tým, ktorí nemajú možnosť prežiť ich v radosti a hojnosti. Je krásne keď dokážeme myslieť na iných, žiadať o pomoc nie pre seba a svoju rodinu, ale vynaložiť úsilie, obetavosť a citlivý prístup pre druhých ľudí,

Naša srdečná vďaka patrí Nadácii Orange za finančnú podporu ako aj autorom a realizátorom projektu – OZ Chuť žiť a obci Bziny.  

Osobitné poďakovanie patrí aj nášmu spoluobčanovi p. Pastuchovi, ktorý pre viacdetné rodiny sponzorsky zabezpečil vianočné kolekcie.

Starosta prezentuje našu obec ako malú, ale s veľkým srdcom. Takéto aktivity sú toho dôkazom.

ĎAKUJEME

  

 

Projekty 2013

Solidarita patrí k Vianociam   -  Orange nadácia =  250 €

Projekty 2012 :

  • Partnerské stretnutie zástupcov miestnych organizácií  Európskej únií a organizácii Chorvátska –  február2012 Brusel
  • Rozvoj cezhraničných kulinárskych tradícií v obci Bziny a gminy  Wilkowice – február 2012 – Úrad vlády
  • Spoločne trávime voľný čas – marec 2012 - Úrad Vlády
  • Zelená pre seniorov   - spolupráca s Obcou Bziny – Seniorky obnovujú kulinárske tradície v obci Bziny – Konto Orange
  • Miesto oddychu – Konto Orange – Šanca pre Váš región – apríl 2012