Dokumenty
Foto
p1020228 e-img-3115 21_1305099392 21_1305625611
Reklama

V sobotu  19.07.2014 sa v Bzinách začalo s rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu symbolickými aktmi – poklopaním základného kameňa, ktorý vykonal starosta obce Bziny a slávnostným výkopom, ktorý spoločne zrealizovali PhDr. Ján Beňuš starosta obce Bziny, Jacek Lipowiecki tajomník starostu obce Wilkowice a Taras Dobrivskyi starosta obce Boyarka.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili nielen občania Bzín, ale aj občania z partnerskej obce Wilkowice.

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu sa realizuje v rámci projektu: Tradície bez hraníc – poľsko – slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Celkové spoločné náklady projektu sú 1 584585,54 €, z čoho náklady na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu v Bzinách predstavujú 829 165, 54 €. V partnerskej obci Wilkowice výška investície na modernizáciu bývalého kina Promyk predstavuje 755 420 €.

Komentáre