Dokumenty
Foto
e-img-2725 e-img-2928 img_1 e-img-3195
Reklama

Udalosti

Dňa 02.05.2012 sa zástupcovia OZ CHUŤ ŽIŤ stretli so zástupcami partnerskej obce Wilkowice. Hlavným bodom pracovného stretnutia bolo prerokovanie harmonogramu  spoločných akcií na obdobie  máj – október 2012.